Toskana Bölgesi PIR'lerle denemeler yapıyor, hızlı müdahale noktaları

Sevilay

Yeni Üye
Ciddi nitelikte olmayan ancak hızlı sağlık müdahalesi gerektiren vatandaşların zamanında bakımına yönelik araçlar olan hızlı müdahale noktalarının planlaması sürüyor.

Hizmet, Toskana'nın uygulamaya koyduğu yeni bölgesel yardım modelinin bir parçası olacak ve yakında bazı toplum evlerinde deneysel olarak uygulamaya konulacak. Özellikle merkezi ASL'ye, meclis üyesinin sağlık hakkı konusunda önerdiği konsey kararıyla altmış gün içinde deneysel bir proje başlatmakla görev verildi.

Bölgesel PIR'ler erişilebilirliği, bakımın zamanlılığını ve bakım yollarının sürekliliğini garanti etme işlevine sahip olacaktır. Sorumluluk alma konusunda yardımcı olacaklar.

Daha az kritik veya düşük karmaşıklıktaki ihtiyaçlara cevap veren bu araç, aynı zamanda hastaların evde veya sağlık sisteminin yerel yapılarında bakımını teşvik ederek acil servislerdeki baskıyı hafifletme işlevine de sahip olacak.