Tek ve küçük kesiden’ akciğer kanseri’ ameliyatı! bir epeyce yarar sağlıyor

canvade

Yeni Üye
Akciğer kanserinin tedavisinde uygulanan kapalı ameliyatlardan son senelerda en hayli dikkat çeken usul ise tüm süreçlerin göğüs kafesinden yapılan tek bir küçük bir kesi ile gerçekleştirildiği Tek Port VATS yöntemi! Dünyada ve ülkemizde sayılı merkezlerde uygulanan formülün sağladığı en değerli avantaj; ameliyat daha sonrasında hastaların teneffüsünü hayli rahat biçimde yapmalarına imkan sağlaması ve bağışıklığı düşürmediği için hastanın kanserle uğraşında muvaffakiyet bahtını artırması. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, bu prosedürün teşhis ve tedavi süreçlerinin tıpkı operasyonda yapılmasına da imkan sağladığını belirterek, “Patoloji incelemesinde tümörün makus huylu olduğu tespit edilirse tıpkı anda yapılan ameliyat ile kanserin tedavisi de gerçekleştiriliyor. bu biçimdelikle akciğer kanserinin en erken biçimde teşhis ve tedavi edilmesine imkan tanıyor” dedi.

İşlemler tek bir kesiden gerçekleştiriliyor

Akciğer kanseri, kaburgalar ortasının geniş biçimde açılarak yapılan ‘açık ameliyatlar’ ve göğüs boşluğu açılmadan, kaburgalar içinden ilerletilen bir kamera ile manzaraların ekranlara yansıtılmasıyla gerçekleştirilen ‘kapalı ameliyatlar’ olmak üzere 2 biçimde gerçekleştiriliyor. Kapalı akciğer kanseri ameliyatları kendi içerisinde standart VATS metodu, robotik usul ve Tek Port VATS metodu olmak üzere 3 kümeye ayrılıyor. Standart VATS ve robotik yolda süreçler göğüs boşluğuna 2 yahut 3 yerden gerçekleştirilen kesiden girilerek yapılıyor.


Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, genel anestezi altında uygulanan Tek Port VATS usulünde ise hastalığın olduğu göğüs boşluğu içerisine, yalnızca 2-3 cm içindeki tek bir kesiden girildiğini belirterek, sistemin nasıl uygulandığını şöyleki anlattı:


“Ardından 10 mm’lik bir cerrahi kamera hastalıklı olan bölgeye ilerletiliyor. Cerrah kamera aracılığıyla elde edilen imgeleri ekranda görürken, operasyonu tıpkı kesiden ilerlettiği başka cerrahi aletler ile gerçekleştiriyor. Hastalıklı kitle ‘endobag’ ismi verilen cerrahi torba içerisine konularak göğüs boşluğu dışına çıkarıldıktan daha sonra operasyon tamamlanıyor.”


Hastanın düzgünleşme süreci kısalıyor

Göğüs cerrahisi ameliyatlarında daha az kesi yapılması hastanın sıhhati açısından son derece kıymet taşıyor. Göğüs boşluğu içerisinde hayati ehemmiyetteki kalp, akciğer ve büyük damarlar bulunduğu için bu bölge bedenin başka bölgelerine nazaran epey daha geniş gözetici hudut ağları ile örülüdür. bu biçimdece bu hayati alanda oluşabilecek en küçük bir tehlikede ağrı oluşarak hasta muhafaza altına alınıyor. “İşte bu niçinle, göğüs bölgesinde ne kadar epey kesi yaparsanız o bölgedeki sonlarda oluşacak hasar ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak ağrı durumu da o oranda artıyor” diyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, şu biçimde devam etti:


“Ameliyat daha sonrası ağrının artması, hastaların olağan nefes alıp vermelerinde kuvvetliğe, olağan yaşama geçmelerinde gecikmeye ve bağışıklıklarında azalmaya sebep olabiliyor. Göğüs kafesinde yapılan ameliyatlarda süreçlerin tek bir küçük kesi ile gerçekleştirilmesi bu problemlerin önüne geçerek hastaya biroldukca açıdan avantaj sağlıyor.”


Tek operasyonda teşhis ve tedavi imkanı!

Tek Port VATS prosedürü, akciğer kanserinin ‘tanı’ konulması evresinde da kıymetli bir yarar sağlıyor. Tümörün büyüklüğü ve yerleşim yeri niçiniyle, iğne biyopsisi yahut bronkoskopi, kimi akciğer tümörlerinin tanısı için kâfi olamıyor. Akciğer kanseri kuşkusu olan hastalarda, bronkoskopi yahut iğne biyopsisi üzere süreçlerle sonuç alınamadığı durumlarda Tek Port VATS tekniğiyle lezyonun görülerek biyopsi alınması süreci yapılabiliyor. Alınan modül kâfi büyüklükte olduğu için bu sistem kanserin tüm genetik testlerinin yapılmasına da imkan sağlıyor. Patoloji incelemesinde kitlenin berbat huylu olduğu tespit edilirse tıpkı anda gerçekleştirilen ameliyat ile kanserli doku bedenden çıkartılıyor.