Fındık Nasıl Yapılır?

İstanbullu

Yeni Üye
Fındık Hakkında Genel Bilgi

Fındık, Kuzey Yarım Küre’nin ılıman iklim kuşağı, Japonya’dan Çin, Mançurya, Kafkasya, Türkiye, Kuzey Amerika ve Avrupa’yı da içine alan geniş bir coğrafyada yayılmış bir bitkidir. Yaklaşık 600 yıldan beri ticareti yapılan fındığın ilk kez kültüre alınışı ise yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Kültür fındığı, ilk olarak anavatanı olan Kuzey Anadolu’dan Yunanistan’a akabinde de İtalya’ya götürülmüş olup burada bilhassa Avella Şehri yakınlarında yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılmıştır. ABD’nin fındık yetiştiriciliği ile ilk tanışması ise son 70 yıl içerisinde olmuş olup araştırma ve geliştirme programlarının da katkısı ile kısa sürede ciddi gelişim göstermiştir. Ülkemizde tarımsal ürünlerin yetiştiriciliğinde fındığın önemli bir yeri vardır. Dünyada fındık üreten tüm ülkeler incelendiğinde gerek saha, üretim ve ihracat açısından ilk sırada yer almamıza rağmen birim sahada alınan ürün bakımından rakip ülkelerin çok gerisinde yer almaktadır.

Yaygın Yetiştirilen Fındık Çeşitleri

1-Yuvarlak Grupta Yer Alan Fındık Çeşitleri

*Palaz Fındık

*Tombul Fındık

*Foşa Fındığı

*Acı Fındık

*Çakıldak Fındık

*Kalınkara Fındığı

*Kargalak Fındık

*Mincane Fındık

*Uzunmusa Fındığı

*Cavcava Fındığı

*Kan Fındığı

2-Sivri Grupta Yer Alan Fındık Çeşitleri

*Sivri Fındık

*Kuş Fındığı

*İncekara Fındığı

3-Badem Grupta Yer Alan Fındık Çeşitleri

*Yassı Badem Fındık

*Yuvarlak Badem Fındık

*Değirmendere Fındığı

Fındık Yetiştiriciliğinde Ekolojik İstekler

Fındık üretiminde istenilen verimin ve sürekliliğin sağlanabilmesi için en önemli etmenlerin başında yeterli düzeydeki nemlilik gelmektedir. Bu yüzden ülkemiz endeksli düşünüldüğünde Karadeniz Bölgesi fındık yetiştiriciliği için fazlasıyla uygundur. Daha az nemli ve kurak yerlerde de fındık yetiştiriciliği yapılabilir ancak bu tür ortamlar ekstra fazlaca sulanmaya gereksinim duyarlar. Yıllık ortalama sıcaklığın 13-16 derece arasında seyrettiği yerler fındık yetiştiriciliği için ideal yerler arasındadır. Belirtilen sıcaklık değerlerine ilave olarak sıcaklığın -10 derecenin altına düşmemesi yıl içindeki en yüksek sıcaklığın değerinin de 37 dereceden daha fazla olmaması gerekmektedir. Yıllık yağış miktarının 700 mm’den fazla olması ve daha da önemlisi bu yağışın yıl içinde düzenli olarak dağılım göstermesi fındık üretiminden istenilen düzeyde verim alınması ve yetiştiriciliğin süreklilik arz etmesi açısından son derece önemlidir. Fındık saçak kültür grubuna ait bir bitki olduğundan ötürü kökler fazla derine inemez ve bilhassa meyilli arazilerde daha verimli yetiştirilir. Toprak istekleri bakımından fazlaca seçici olan fındık bitkisi, tınlı-humuslu, derin, besin maddesi yönünden zengin topraklarda çok daha iyi gelişim göstermektedirler. Çakıllı, ağır topraklar, taşlı, kumlu taban suyunun yüksek olduğu yerlerde toprak iyi hava almadığından ötürü fındık kökleri besin maddelerinden yeterince istifade edemediği için istenilen düzeyde gelişim olmaz. Ülkemizde Karadeniz Bölgesinde yetiştiriciliği yapılan fındık bitkisi kafi düzeyde yağış aldığından ötürü ek bir sulamaya gerek kalmadan yetişmektedir. Bunun yanında ilk üç sulama sezonunda sulanan fındık ağaçları sulanmayanlara nazaran çok daha iyi gelişim göstermektedir. Yine de yağışın yeteri düzeyde yağmadığı yerlerdeki fındık yetiştiriciliğinde istenilen verimin alınması adına mutlaka yeteri kadar sulanmalıdır.

Fındık Tüketmenin Vücuda Faydaları

*Güçlü bir kas sisteminin oluşmasına imkan sağlar.

*Genç kalınmasına yardımcı olur.

*Hafızayı güçlendirir.

*Doğurganlığı arttırıcı bir etkiye sahiptir.

*Ruh sağlığını olumlu etkilemektedir.

*Lif deposu olarak bilinmektedir.

*Kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahiptir.

*Saç dökülmesini önleyerek saça canlılık kazandırır.

*Anti bakteriyel bir etkiye sahiptir.

*Vücudu hastalıklara karşı korumada kalkan etkisi görmektedir.

Fındık Yetiştiriciliğinde Hastalıklar

*Fındık Bakteriyel Yanıklık Hastalığı

*Fındık Dal Kanseri

*Fındıkta Külleme Hastalığı

*Armillaria Kök Çürüklüğü

*Rosellinia Kök Çürüklüğü

*Fındık Mozaik Hastalığı