Sel, acil ve zamanında müdahale, Giani yönetmelik imzaladı

Sevilay

Yeni Üye
“Etkilenen bölgelerde mümkün olan en kısa sürede harekete geçilmesi gerekiyor, gerekli müdahaleleri kolaylaştırmak için az önce bir yönetmelik imzaladım”. Böylece, Floransa, Livorno, Pistoia ve Prato eyaletlerindeki sel olaylarını takip eden acil durum komiseri olarak “uygulayıcı birimleri” belirleyen yönetmeliği imzalayan Eugenio Giani, halka yardım ve yardımın garanti altına alınması için gerekli eylemlerin gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. kamu hizmetlerinin ve stratejik ağ altyapılarının onarılmasına, olaylardan kaynaklanan atık, moloz, bitki ve alüvyon malzemelerinin yönetilmesine ve su yollarının onarılmasına yönelik faaliyetler.
Bu şekilde belirlenen kişiler, müdahalenin maksimum etkinliğini ve zamanlılığını sağlamak için, belirli bir motivasyon temelinde, bir dizi mevcut düzenlemenin belirli istisnalarından yararlanabilecektir.
Uygulayıcı kuruluşların listesi, acil durum yönetimiyle bağlantılı bilişsel çerçevenin gelişimi dikkate alınarak herhangi bir zamanda entegre edilebilir ve güncellenebilir.